www.inspirus.cz

Tipy od kámošů ... zde si vyberte hledaný obor
Jídlo a pití - restaurace, pizzerie, vinárny, kavárny, čajovny...
Hospůdka a penzion U Bohoušeaktual: 11.5.2007
Pokud chcete strávit příjemný večer v klidném a téměř domácím prostředí zkuste nás navštívit. Skvělá kuchyně, točený Kozel a Plzeň. Opravdu pohoda.
otvírací doba: Út-Ne 17.00-22.00
adresa: Valteřice 16, 51401-Horní Branná
telefon: 604 73 4156
více na www.ubohouse.cz.. nebo na e-mail: erik.hamacek@ubohouse.cz
Turistika - hrady, zámky, muzea, kostely, turistické zajímavosti...
Zámek Horní Brannáaktual: 14.5.2007
Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a po jeho smrti stavbu dokončila, v roce 1582, jeho manželka Marie z Martinic. Zámek měl tehdy dvě patra, první kamenné a horní dřevěně s ochozy a s věžičkou. Ve třech velikých světnicích druhého patra býval táflovaný strop. Tři velké místnosti v prvním poschodí si zachovaly krásné klenutí a byly bohatě opatřeny nábytkem. Zámek byl ve své podobě pokládán za přední stavbu tehdejšího stavitelského umění. K zámku byly postupně přistavěny další budovy. Vznikl tak zhruba čtvercový hospodářský celek s poměrně rozsáhlým volným prostorem uvnitř. Přístup do něho byl dvěma branami pro povozy a dvěma brankami pro pěší. Hlavní východní brána má tesaný portál, nad kterým je harrachovský znak. Protější západní byla při úpravách hospodářských objektů zrušena. Za třicetileté války byl zámek zpustošen a druhé patro bylo vypáleno. Po restauraci zůstalo jenom první patro a zámek tak ztratil na své kráse. Další výraznější opravu prodělal zámek v roce 1908 zásluhou vrchního lesmistra Reicha. Naposled byly malby a ozdoby na zámeckých stěnách restaurovány v roce 1960 a v roce 1994 byla provedena celková oprava fasády včetně sgrafit. Dnes zámek slouží jí jako reprezentační objekt ve kterém jsou umístěny kanceláře, malé muzeum a dvě drobné provozovny.
adresa: 51401-Horní Branná, uprostřed obce |mapa
více na www.hbranna.cz/pamatky/zamek/
Fotka: Zámek Horní Branná, Horní Branná
Kostel sv. Mikuláše 1557aktual: 14.5.2007
Gotický kostel sv. Mikuláše byl postaven za Vilém z Valdštejna v roce 1557 na místě staršího dřevěného kostelíka. Kostel nebyl nijak velký, pro potřeby obce nedostačoval a proto kolem roku 1600 nechal hejtman branského panství rytíř Jiří Šípař Zásmucký ze Zásmuk přistavět ke kostelu presbyterium. Na místo původní dřevěné zvonice byla v roce 1700 nákladem Ferdinanda hraběte z Harrachu vystavěna kamenná, 40 m vysoká, kostelní věž a na ni zavěšen památný zvon Mikuláš. Kolem roku 1740 byla ke kostelu přistavěna barokní kaple sv. Trojice. V této kapli se nachází cenný kříž vykládaný perletí, italská práce ze 17. století. Kolem kostela se rozkládá hřbitov.
adresa: 51401-Horní Branná, uprostřed obce |mapa
více na www.hbranna.cz/pamatky/kostel-fara-hrbitov/
Fotka: Kostel sv. Mikuláše 1557, Horní Branná
Harrachovský špitálaktual: 14.5.2007
Harrachovský špitál nechal postavit hrabě Alois v roce 1710. Budova byla určena pro dvanáct zestárlých hraběcích služebníků, šest mužů a šest žen, kteří tu až do své smrti byli zaopatřeni vším potřebným. Zřízení tohoto špitálu bylo na tehdejší dobu výrazným sociálním činem. V roce 1878 byly rozbořeny klenuté chodby, nacházející se uvnitř celého domu a místnosti byly upraveny na byty. Byty nejnižší kategorie s neustále vlhnoucím zdivem byly v objektu až do roku 1987. Místní národní výbor tehdy rozhodl budovu špitálu zbourat. Zachována zůstala pouze kaple sv. Aloise s částí původního zdiva. Na stejném půdorysu vznikla nová obytná stavba, jejíž vnější vzhled se neliší od původní historické. Dnes je zde Dům s pečovatelskou službou a kromě 28 bytových jednotek pro seniory se v budově nachází klubovna, jídelna, ordinace praktického a zubního lékaře, prádelna a místnost pedikérky. Vnitřek objektu tvoří rozsáhlé atrium. Za zmínku stojí zachovalý vstupní portál kaple s nápisem a harrachovským znakem.
adresa: 51401-Horní Branná, v centru u silnice na Jilemnici |mapa
více na www.hbranna.cz/pamatky/harrachovsky-spital/
Fotka: Harrachovský špitál, Horní Branná
Harrachovská hrobka sv. Křížeaktual: 14.5.2007
Harrachovská hrobka sv. Kříže byla vysvěcena dne 4. září 1870. Její výstavba probíhala již od 1840. Hrobku tvoří dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce. V podzemní části hrobky se nachází zděná chodba - krypta, ve které jsou uloženy ostatky členů harrachovského rodu. Rakve dříve zemřelých sem byly přeloženy až v roce 1875 z protější špitálské kaple sv. Aloise. Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy deskami z černého mramoru. Na nich jsou jména s tituly zesnulých. Dnes slouží hrobka jako obřadní síň.
adresa: 51401-Horní Branná, naproti Harrachovskému špitálu |mapa
více na www.hbranna.cz/pamatky/harrachovska-hrobka/
Fotka: Harrachovská hrobka sv. Kříže, Horní Branná
Sport - sportovní zařízení, koupaliště, bazény, sjezdovky, hřiště...
Fotbalové hřištěaktual: 14.5.2007
Fotbalové hřiště s travnatým povrchem.
adresa: 51401-Horní Branná, za zámkem |mapa
Fotka: Fotbalové hřiště, Horní Branná
Koupalištěaktual: 14.5.2007
Letní koupaliště s 30m bazénem o hloubce 0,4-1,6 m. K dispozici jsou travnaté plochy a atrakce pro děti. Součástí koupaliště je občerstvení a nezbytné sociální zázemí.
adresa: Valteřice, 51401-Horní Branná, v severovýchodní části Valteřic |mapa
Fotka: Koupaliště, Horní Branná
Kluzištěaktual: 14.5.2007
otvírací doba: pouze v mrazivých dnech
adresa: 51401-Horní Branná, v reálu za zámkem |mapa
Fotka: Kluziště, Horní Branná
Tenisové kurtyaktual: 14.5.2007
Tenisové kurty s antukovým povrchem.
adresa: 51401-Horní Branná, v reálu za zámkem |mapa
Fotka: Tenisové kurty, Horní Branná
Informace a doprava - infocentra, internetové kavárny, odkazy...
www.hbranna.czaktual: 14.5.2007
Internetové stránky obce Horní Branná.
více na www.hbranna.cz
Akce a tipy KAM zajít - vaše tipy kam zajít v tomto městě (obci) ...
Popis u podniků: Nabízíme Vám:
= údaje získané osobní návštěvou
= údaje přidané formulářem
= údaje z www stránky podniku
= ostatní údaje
Internetové stránky
Barevné vizitky
Přidat vlastní podnik
Přidat vlastní tip
... nenašli jste u nás, zkuste to jinde:
hledat: na

© KAMzajit.cz
Aukro.cz - Aukce Online