www.inspirus.cz

Jídlo a pití Kultura Turistika Sport Informace a doprava Tipy od kámošů ... zde si vyberte hledaný obor
Jídlo a pití - restaurace, pizzerie, vinárny, kavárny, čajovny...
Restaurace Na Ráněaktual: 3.7.2005
Restaurace Na Ráně točí pivo Březňák.
otvírací doba: Po-Čt 10.00-22.00, Pá 10.00-23.00, So 11.00-24.00, Ne 11.00-22.00
adresa: Dvořákova 49, Česká Kamenice
telefon: 412 584 390
foto
Kultura - kina, divadla, galerie...
Dům kultury a kino Česká Kameniceaktual: 9.10.2005
Dům kultury s integrovaným kinem organizuje kulturní dění ve městě.
otvírací doba: dle programu
adresa: Komenského 288, 40721-Česká Kamenice |mapa
telefon: 412 584 791
více na ckkultura.wz.cz.. nebo na e-mail: dumkultury@ceska-kamenice.cz
Turistika - hrady, zámky, muzea, kostely, turistické zajímavosti...
Poutní kaple Narození Panny Marieaktual: 3.7.2005
Poutní kapli Narození Panny Marie s okolním areálem postavil v letech 1736-1763 ústecký stavitel Jakub Schwarz a českokamenický polír Jan Jiří Katschinka. Stavbu s kruhovým půdorysem navrhl významný architekt Octavio Broggio. Kapli s rokokovým oltářem se soškou Panny Marie Kamenické obklopuje čtvercový ambit s nárožními kaplemi s bohatou výzdobou. Celý působivý areál je přístupný veřejnosti.
otvírací doba: expozice: květen-červen So-Ne 10.00-12.00 a 13.00-16.00, červenec-srpen St-Ne 10.00-12.00 a 13.00-16.00, mše svaté: St a Pá 17.00
adresa: ul. Nerudova, Česká Kamenice |mapa
více na www.poutni.misto.cz
klikni a zvětš
Kostel sv. Jakuba Staršíhoaktual: 3.7.2005
Kostel sv. Jakuba Staršího stojí na místě staršího kostela připomínaného již roku 1352. Dnešní goticko-renesanční podoba kostela pochází z let 1604-1605. Tehdejší rozsáhlou přestavbu a rozšíření na trojlodní chrám vedl stavitel a purkmistr Petr Patzenhauer. Vnitřní výzdoba kostela je klasicistní a rokoková většinou z 18. stol. V kryptě kostela je hrobka rodu Vartenberků. Zajímavý je renesanční náhrobek Kryštofa z Vartenberka ze 16. století a presbytář s nástropními malbami. V současnosti je v kostele stálá expozice ukazující historii města a život církve. Každoročně se zde také konají Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka, který zde v mládí žil a v letech 1856-1857 hrával na kostelní varhany.
otvírací doba: expozice: duben-září St-So 10.00-16.00, Ne 11.00-16.00, mše svatá: Ne 9.30
adresa: Jakubské náměstí, Česká Kamenice |mapa
více na www.poutni.misto.cz
klikni a zvětš
Věž kostela sv. Jakuba Staršíhoaktual: 3.7.2005
Věž kostela sv. Jakuba Staršího byla postavena v letech 1552-1555. Původně stála samostatně, jako součást městského opevnění, ale při rozšíření kostela v roce 1605 s ním byla spojena v jeden celek. V vrcholovém patře věže bývalo obydlí hlásného. Věž je přístupná veřejnosti a nabízí krásný rozhled na centrum města a jeho okolí.
otvírací doba: duben-září St-So 10.00-16.00, Ne 11.00-16.00
adresa: Jakubské náměstí, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Hrobka rodiny Preidlůaktual: 3.7.2005
Hrobka rodiny Preidlů byla postavena v roce 1868. Je cenným dokladem historizující hřbitovní architektury. Hrobka byla původně součástí městského hřbitova, později zrušeného.
adresa: ul. Nerudova, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Městský parkaktual: 3.7.2005
Městský park se rozkládá na místě starého městského hřbitova, založeného v 17. století. Jedinou připomínkou někdejšího hřbitova je honosná hrobka rodiny Preidlů na okraji parku. Dnešní park je tvořen množstvím vzrostlých stromů a travnatých ploch.
otvírací doba: volně přístupný
adresa: ul. Nerudova, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Zámek Česká Kameniceaktual: 3.7.2005
Českokamenický zámek počal stavět kolem roku 1535 Prokop z Vartenberka. Za něj byla vybudována západní palácová budova. Stavbu dokončil v letech 1541-1543 Jindřich z Vartenberka. Počátkem 17. století byl zámecký areál stavebně upraven a propojen chodbou s kostelem sv. Jakuba Staršího. Jižní křídlo zámku je renesanční s arkádami a severní křídlo je ve stylu barokním. Nad zámeckou bránou je obdélníková deska se znakovou aliancí Viléma z Vchynic a hraběnky Alžběta Trčkové z Lípy letopočtem 1631. Zámek je dnes využíván jako byty a pro hospodářské účely.
adresa: Jakubské náměstí, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Radniceaktual: 3.7.2005
Českokamenická radnice stojí na tomto místě od roku 1582. Vznikla přestavbou a rozšířením staršího měšťanského domu, kterou provedl Nicolaus Janecek ze Žitavy. Poslední rozsáhlá přestavba radnice proběhla v letech 1846-1847, kdy budova dostala klasicistní podobu.
adresa: náměstí Míru 219, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Vrchnostenský špitálaktual: 3.7.2005
Vrchnostenský špitál je jednou z nejkrásnějších barokních staveb v České Kamenici. Podnět k jeho zbudování dal ve své závěti hrabě Filip Josef Kinský. Stavbu zahájil v roce 1750, rok po Filipově úmrtí, jeho syn František Oldřich. Dohled nad prováděním stavby svěřil Jakubu Schwarzovi. V nedávno zrekonstruované honosné budově je dnes restaurace.
adresa: ul. Žižkova, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Salhausenský zámekaktual: 3.7.2005
Salhausenský zámek je pozoruhodnou stavbou s gotickými stupňovými štíty a rysy saské renesance. Stavbu tohoto šlechtického sídla zahájili bratři ze Salhausenu počátkem dvacátých let 16. století. Velice záhy, již v roce 1521, zde však byl zřízen městský špitál zasvěcený Nejsvětější Trojici. Po rozsáhlé rekonstrukci zde sídlí technické služby města.
adresa: ul. Tyršova, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Chudobinec Franze Preidlaaktual: 3.7.2005
Budova chudobince byla postavena v roce 1871 nákladem tehdejšího starosty Franze Preidla. Novogotickou stavbu projektoval architekt Ignác Ullmann, pro něhož byla vzorem kupecká nemocnice na Novém Městě Pražském. Výrazné jsou především detaily na kamenické výzdobě portálu, zdobené kružbě oken a lomeném okně kaple. Dnes dům složí opět svému původnímu účelu, sídlí zde oblastní charita.
adresa: Tyršova 350, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Stará měšťanská školaaktual: 3.7.2005
Stará měšťanská škola byla postavena v roce 1562. Svému účelu sloužila až do roku 1883.
otvírací doba: veřejnosti nepřístupná
adresa: Jakubské náměstí, Česká Kamenice
klikni a zvětš
Kamenná kašnaaktual: 3.7.2005
Kamennou renesanční kašnu postavil v roce 1575 žitavský kameník Mathes Zimmermann. Kašna byla tehdy napájena pitnou vodou prostřednictvím dřevěného městského vodovodu. Později byla kašna osazena barokní sochou Panny Marie. Nedaleko kašny je v dlažbě kámen ve tvaru podkovy, který určoval hranici, kam až bylo možné při trzích stavět prodávaný dobytek.
adresa: náměstí Míru, Česká Kamenice |mapa
klikni a zvětš
Kamenický hradaktual: 3.7.2005
Kamenický hrad se tyčí na strmém čedičovém kopci nad městem již od středověku. V 15. století byl pravděpodobně upraven a opevněn Vartenberky. Postupně však jeho význam upadal a již v 17. století je uváděn jako pustý. Z hradu vedly do města tři podzemní chodby, bohužel dnes již z větší části zavalené. Z kdysi důležitého strážního hradu se dodnes dochovaly zbytky hradního paláce, části hradeb a torzo věže. To je dnes upraveno jako vyhlídka s nádherným kruhovým rozhledem do širokého okolí.
adresa: Česká Kamenice, 1,5 km jihovýchodně od centra města na kopci Zámecký vrch |mapa
klikni a zvětš
Kopec Jehlaaktual: 3.7.2005
Kopec Jehla je strmý čedičový vrch, tyčí se nad městem do výšky 478 m n.m. V době romantismu byla na jeho svazích vybudována stezka a roku 1879 zpřístupněna na vyčnívající skále vyhlídka. Je z ní krásný rozhled na město a za příznivého počasí i mnohem dále.
otvírací doba: volně přístupný
adresa: Česká Kamenice, 1 km severovýchodně nad městem |mapa
klikni a zvětš
Bratrský oltářaktual: 9.10.2005
Bratrský oltář vznikl v první polovině 16. století. Tehdy se zde tajně scházeli místní katolíci, neboť zdejší panství patřilo k protestantské šlechtě. V pískovcových skalách jsou zde vytesané rámy a výklenky pro obrazy a sochy světců. Později byl oltář opatřen barokní výzdobou a v roce 1887 upraven na poutní místo. Vše je v zalesněném svahu, přístupné po kamenných schodech. Zub času a hojný počet návštěvníků se na tomto místě dosti podepsal, takže je toto poutní místo v značně poškozeném stavu. Proto zde byla v roce 1993 osazena kamenná deska s reliéfem zachycujícím původní vzhled oltáře.
otvírací doba: volně přístupný
adresa: Česká Kamenice, v lese na severní stráni kopce Jehla |mapa
... náš tip v okolí:
Muzeum podzemní letecké továrny Rabštejnaktual: 3.7.2005
Muzeum je připomínkou důmyslnosti a tvrdosti vojenské mašinérie 2. světové války. Podzemní letecká továrna v prostoru Rabštejna-Janské byla budována od srpna 1944 do dubna 1945. Výroba vojenského materiálu původně probíhala v okolních zkonfiskovaných podnicích, ale po úspěšných spojeneckých náletech bylo rozhodnuto o jejím přesunu pod zem. Pro náročnou práci při hloubení podzemních prostor ve skalním masivu sem byli přesunuti vězni z koncentračního tábora Flosenburg. Ti zde vyrubali zhruba 17 500 m krychlových podzemních prostor z původně plánovaných 80 000 m. Podle dochovaných záznamů zde při práci zahynulo 80 vězňů, ale ve skutečnosti jich však bylo mnohem více. Část důmyslného systému je dnes přístupná veřejnosti a v autentické expozici představuje historii tajemného Rabštejna. Prohlídka trvá zhruba 1,5 hodiny a je vhodné vzít si teplé oblečení a kapesní svítilnu.
otvírací doba: celoročně po dohodě na telefonu
adresa: u obce Janská, 3 km západně od České Kamenice |mapa
telefon: 732 850 351, 603 815 376
více na www.cztour.cz/rabstejn
foto
Sport - sportovní zařízení, koupaliště, bazény, sjezdovky, hřiště...
Městské koupalištěaktual: 3.7.2005
Městské koupaliště s padesátimetrovým venkovním bazénem. Součástí areálu je dětská skluzavka, sociální zázemí, občerstvení a travnaté plochy pro slunění.
otvírací doba: v letní sezóně Po-Ne 10.00-19.00
adresa: ul. U Koupaliště, Česká Kamenice |mapa
foto
Informace a doprava - infocentra, internetové kavárny, odkazy...
Informační centrumaktual: 3.7.2005
Informační centrum sídlí ve starém měšťanském domě z roku 1654.
adresa: náměstí Míru 73, 40721-Česká Kamenice |mapa
telefon: 412 582 600
více na nest.eso@quick.cz
klikni a zvětš
www.ceska-kamenice.czaktual: 8.1.2003
Internetové stránky města Česká Kamenice.
více na www.ceska-kamenice.cz
Akce a tipy KAM zajít - vaše tipy kam zajít v tomto městě (obci) ...
Popis u podniků: Nabízíme Vám:
= údaje získané osobní návštěvou
= údaje přidané formulářem
= údaje z www stránky podniku
= ostatní údaje
Internetové stránky
Barevné vizitky
Přidat vlastní podnik
Přidat vlastní tip
... nenašli jste u nás, zkuste to jinde:
hledat: na

© KAMzajit.cz